בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
16 שיעורים
  undefined
  1:09
  חודש ניסן

  הלכות פסח

  *מהו ביטול חמץ - מחלוקת רש"י תוס' ורמב"ן. *מצוות בדיקת חמץ. *איסור אכילת חמץ. *תערובות. *מי הכינרת. *קיטניות. *פרכיות אורז. *תנובה. *שיעורי אכילת מצה.

  הרה"ג דוב ליאור | ד' ניסן תשע"ח
  undefined
  52 דק'
  הכשרת כלים וכשרות לפסח

  הגעלת כלים בפסח

  מחלוקת הפוסקים בתערובת חמץ. בליעת כלים והכשרתם.

  הרה"ג דוב ליאור | כ"ה אדר תשע"ז
  undefined
  10 דק'
  שבת הגדול

  שבת הגדול ופסח

  הרה"ג דוב ליאור | ניסן התשע"ג
  undefined
  6 דק'
  חמץ, מצה וכשרות לפסח

  קטניות בפסח

  גדר הגזירה - על מה חלה, דין תערובת קטניות וכיצד ינהג החתן בבית חמיו.

  הרה"ג דוב ליאור | ניסן התשע"ג
  undefined
  1:14
  הלכות ערב פסח

  שיעור בהלכות פסח

  הלכות מעשיות בנקיון הבית ודיני ליל הסדר

  1. השבתת חמץ, דיני בדיקת חמץ 2. איסור אכילת חמץ, דיני ביטול, קטניות. 3. דיני ליל הסדר, שיעור כזית במצה. 4. מצוות סיפור יציאת מצרים. ענייני דיומא.

  הרה"ג דוב ליאור | יח' אדר התשע"ב
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  הכנות לפסח

  גליון 229

  לאחרונה אנו עדים לתופעה שאנשים חושבים שכל דבר שיש בזה איזה שהוא קיטנית או משהו מקיטנית לאסור את זה. לפי גדרי הלכה זה לא נכון, זו היא חומרא שלא במקומה.

  הרה"ג דוב ליאור | אדר ב' תשע"א
  undefined
  1:14
  הלכות חמץ ומצה

  הלכות פסח ומשמעות החג

  שיחה בבית הכנסת אברהם אוהבי, בית אל

  הלכות בדיקת חמץ, ביעור וביטול חמץ, מוצרים הצרכים הכשר לפסח, קטניות והלכות אכילת המצה. העליות והירידות בגאולה במצרים ובימינו.

  הרה"ג דוב ליאור | ג' ניסן תשע"א
  undefined
  1:09
  הלכות חמץ ומצה

  ביטול וביעור חמץ והלכות פסח

  הרה"ג דוב ליאור | ה' ניסן תשס"ט
  undefined
  40 דק'
  הלכות חמץ ומצה

  מצוות ביעור חמץ

  מתוך הכנס השנתי "בירורי הלכה ישומית", מכון "צורבא מרבנן"

  מחלוקת הראשונים איך ביטול מועיל; דיני ביעור פירות שביעית; ברכת החמה.

  הרה"ג דוב ליאור | ד' ניסן תשס"ט
  undefined
  56 דק'
  שיעורים נוספים

  שו"ת בהלכות פסח

  הרה"ג דוב ליאור | ה' ניסן תשס"ט
  undefined
  הכשרת כלים וכשרות לפסח

  הלכות ייחודיות בענייני פסח

  בדיקת חמץ, קטניות בפסח, חומרי נקיון וקוסמטיקה, משהו חמץ במי כנרת, הגעלת כלים והכשרתם, אכילת מזונות בערב פסח (שחל בשבת), אכילת מצת מצווה.

  הרה"ג דוב ליאור | ט ניסן תשס"ח
  undefined
  מהלך הסדר

  ליל הסדר

  ההכנות לקראת הסדר, סידור קערת הסדר, עריכת השולחן, הוספה מחול על הקודש, דיני הסדר, סימני הסדר.

  הרה"ג דוב ליאור | ט ניסן תשס"ח
  undefined
  שיעורים נוספים

  ביעור חמץ ואיסור אכילתו

  א. בדיקת חמץ וביעורו וכן איסור השהייתו בזמן החג - מצות עשה של 'תשביתו', ולאו של 'בל יראה ובל ימצא'. ב. איסור אכילת חמץ והמסתעף מזה - לאו של 'לא יאכל חמץ'. ג. דיני ליל הסדר - מצוות עשה של סיפור יציאת מצרים, מצוות אכילת מצה, ושאר מצוותיו

  הרה"ג דוב ליאור | ח ניסן תשס"ח
  undefined
  שיעורים נוספים

  שואלים ודורשים לפני הפסח

  מהו שיעור "כזית" במצה? האם יש צורך בהכשר לכלים חד-פעמיים הרב דוב ליאור על טומאה, על כופתאות ועל התעמלות

  הרה"ג דוב ליאור | ניסן תשס"ו
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  חוזר ונעור בפסח

  דן בהגדרת החמץ לפני פסח, כהיתרא או כאיסורא, ומסביר שבהגדרת יסוד זו תלויה המחלוקת, אי חמץ בפסח חוזר ונעור או לא. והרמב"ם והשו"ע לשיטתם במחלוקת זו, נחלקו גם האם סגי להגעיל לפסח כלי, שנשתמש בו בחמץ על ידי האור, אשר אילו בלע שאר איסורים היה טעון ליבון לדברי הכל.

  הרה"ג דוב ליאור | ח ניסן תשס"ח
  undefined
  הלכות חמץ ומצה

  ביטול חמץ מדין הפקר

  מבאר את מהות ביטול חמץ. לשיטת רש"י - דין מיוחד בפסח כחלק ממצוות 'תשביתו'. ומיישב את קושיות התוס' על רש"י. עיקר השיעור הוא ליישב את שיטת התוס', שביטול חמץ הוא מדין הפקר, מקושיות הרמב"ן, בהסברת הייחודיות שיש בהפקרת חמץ, דייקא, בערב פסח, בשונה מהפקר רגיל.

  הרה"ג דוב ליאור | ח ניסן תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il