שיחות ליום ירושלים תשע"ב

"דרך רחוקה" בקרבן פסח - מודיעין במעגלי קדושת ירושלים

שיחות ליום ירושלים בישיבת הכותל תשע"ב

שיחות ליום ירושלים בישיבת הכותל תשע"ב

הרב אליעזר חיים שנוולד | כח' אייר התשע"ב