שערי הדעת אצל הרב

העוז וההדר בתורה

מאמרי הראי"ה מאמר הר כגיגית

אמנם בעיני האדם החופש הוא דבר טוב יותר מההכרח, אבל אנו צריכים לזכור שהתורה נובעת אצלנו מהמקום המוכרח, כל יסוד המציאות בנוי עליה. רק מתוך העוז של התורה שבה אין בחירה, נוכל לפעול בעולם בהדר, ולפעול לשנות את המציאות.

הרב יהודה מלמד | ג' סיון תשע"ז