הרב שאול ישראלי

הרב ישראלי כראש ישיבה

מתוך כנס לזכר הרב שאול ישראלי זצ"ל - בית-אל תשס"ט

מוסר תורה; המיוחדות התורנית; פוסק וראש ישיבה.

הרב יהושע מגנס | י"ז סיון תשס"ט