הרב שאול ישראלי

הלכות התלויות בארץ עפ"י הרב ישראלי זצ"ל

מתוך כנס לזכר הרב שאול ישראלי זצ"ל - בית-אל תשס"ט

מתוך כנס לזכר הרב שאול ישראלי זצ"ל - בית-אל תשס"ט

הרב יהודה עמיחי | י"ז סיון תשס"ט