הרב שאול ישראלי

הרב שאול ישראלי זצ"ל

הרה"ג חיים שטיינר | כ"ב סיוון תשע"א