הרב שאול ישראלי

רב ארץ-ישראלי

יום השנה לפטירתו של מו"ר הרב ישראלי * לימוד תורה ברוסיה במסירות נפש * למרות הקושי הכלכלי, חברי כפר הרואה בחרוהו לכהן כרבם * הרב חרל"פ משתתף בהכתרה ומברך את מארחיו בפרי בטן * השפעתו הברוכה של הרב על בני הכפר * פסק הלכה לטובת תלמיד שסירב למסור שמות חבריו שהתפרעו * הרב מתנגד לפגישה בין נוער כפר הרואה לנוער הקיבוצים * תפילה בבית כנסת 'שוויוני': אין להתפלל במקום שמשנה באופן משמעותי מן המנהג ומפסקי ההלכה המקובלים

הרב אליעזר מלמד | סיון תשע"א