אור חדש

האדמו"ר והרב

מתוך גיליון מס' 12

קשרי הידידות בין האדמו"ר מדרוהביטש זצוק"ל ומרן הראי"ה קוק זצ"ל. פרק מתוך הספר 'מרוז'ין לציון' שיצא לאור בקרוב, מאת מנחם קמפינסקי.

ר' מנחם קמפינסק | תשרי-חשוון תשע"א