בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
36 שיעורים
  undefined
  48 דק'
  אגרות הראי"ה

  הגדלת כוחות הנפש מתוך לימוד אמונה

  אגרות הראי"ה תפ"ג (4)

  לימוד האמונה והרחבת ישיעת ה' הם הכלים שצריכים לתת ביטוי לנשמה ולנפש, וע"י הגדלת כוחות הנשמה והנפש יסחף גם ההמון בידיעת ה' ואמונה בראותו את עצמת המאמינים בה.

  הרב יהודה מלמד | ד' אב תש"ע
  undefined
  43 דק'
  אגרות הראי"ה

  התרופה למשבר הכפירה

  אגרות הראי"ה תפ"ג (3)

  ע"י פשטות מושג האמונה, נוכל לחבר את הדור לתורה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ז תמוז תש"ע
  undefined
  43 דק'
  אגרות הראי"ה

  תרופה אמיתית לדור

  אגרות הראי"ה תפ"ג (2)

  לשם רפואת משבר הדור, יש צורך בתרופה אמיתית של חיזוק האמונה, ולא הישענות על סגולות.

  הרב יהודה מלמד | י"ט תמוז תש"ע
  undefined
  41 דק'
  אגרות הראי"ה

  מכפירה לאמונה

  אגרות הראי"ה - אגרת תפ"ג

  מחלת הכפירה באה לעורר אותנו להתגדל לא רק בלימוד ההלכתי מעשי אלא גם בלימוד האמוני.

  הרב יהודה מלמד | י"ב תמוז תש"ע
  undefined
  35 דק'
  אגרות הראי"ה

  התפתחות המדע בהשגחה עליונה

  אגרות הראי"ה - אגרת צ"א (3)

  השגחת ה' מופיעה בטבע לא רק בבריאת העולם אלא גם בדרך התגלות המדע לאנושות. ההתפתחות ההדרגתית של המדע תואמת את יכולת האנושות לנצלו לתועלת.

  הרב יהודה מלמד | כ"ח סיוון תש"ע
  undefined
  33 דק'
  אגרות הראי"ה

  שיטת האבולוציה

  אגרות הראי"ה - אגרת צ"א (2)

  סיפור מעשה בראשית אינו סותר את האבולוציה למרות שאין הכרח שהיא נכונה. המדע בא להסביר את חוקיות העולם במובן סיבתי ואילו התורה את המבט המוסרי של המציאות.

  הרב יהודה מלמד | י"ד סיוון תש"ע
  undefined
  40 דק'
  אגרות הראי"ה

  יחס התורה לממצאי המדע

  אגרות הראי"ה - אגרת צ"א (1)

  בתורה אנו מוצאים רמזים על עולמות שקדמו לעולמנו והיא מתייחסת לשנים הנוגעות לנו. בסיפורי הבריאה בתורה יש משלים רבים. יחס בתורה למצצאי המדע בעניין בריאת העולם.

  הרב יהודה מלמד | ז' סיוון תש"ע
  undefined
  37 דק'
  אגרות הראי"ה

  תורה לגויים - האפשר?

  אגרות הראי"ה - אגרת צ' (7)

  עומק המושגים "דרכי שלום" ו"משום איבה". התורה היא רק למוכשרים לה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ה אדר תש"ע
  undefined
  12 דק'
  אגרות הראי"ה

  זכויות הפרט והכלל

  אגרות הראי"ה - אגרת צ' (6)

  למה אין חיוב השבת אבידה לגוי? היחס בין זכויות הפרט לזכויות הכלל. חשיבות מיוחדת לבעלות ממון בידי כלל ישראל.

  הרב יהודה מלמד | י"ח אדר תש"ע
  undefined
  42 דק'
  אגרות הראי"ה

  היחס בין החיות והדבקות ובין ההשפעה הלימודית

  אגרות הראי"ה - אגרת צ' (5)

  יש מקום לחַיות ודבקות בעבודת ה' יחד עם יישוב הדעת, והם מאזנים זה את זה; ביטול העבדות בעולם גרם לעבדות טבעית שבחלקה אינה מתאימה לעולם.

  הרב יהודה מלמד | ה' אדר התש"ע
  undefined
  35 דק'
  אגרות הראי"ה

  מהו רזא דגלגולא?

  אגרות הראי"ה - אגרת צ' (4)

  אגרות הראי"ה - אגרת צ' (4)

  הרב יהודה מלמד | כ"ח שבט התש"ע
  undefined
  37 דק'
  אגרות הראי"ה

  עשיית הטוב מבחירה וקיום מצוות מחיוב

  אגרות הראי"ה - אגרת צ' (3)

  התורה נותנת מקום רחב לעשיית טוב מרצון פנימי, מלבד בדברים בהם ייתכן שייגרם נזק לעולם אם לא יהיו ציווים מפורשים.

  הרב יהודה מלמד | כ' שבט התש"ע
  undefined
  37 דק'
  אגרות הראי"ה

  מידת ארך אפיים

  אגרות הראי"ה - אגרת צ' (2)

  המשך ביאור שיטת הרמב"ם לגבי קרבנות; הדרישה לבית המקדש בימנו - לפי דרישת הדור צריך לחכות; מידת 'ארך אפיים' - גדולתה וסיועה בהרחקת ההגשמה.

  הרב יהודה מלמד | י"ג שבט התש"ע
  undefined
  41 דק'
  אגרות הראי"ה

  יחס התורה לעבדות

  אגרות הראי"ה - אגרת צ' (1)

  המשך ביאורו של הרב לד"ר זיידל בעניין הלגיטימיות לכאורה שנותנת התורה לעבדות.

  הרב יהודה מלמד | ו' שבט התש"ע
  undefined
  45 דק'
  אגרות הראי"ה

  מוסר אמיתי על פי התורה

  אגרות הראי"ה - אגרת פ"ט (4)

  התורה לוקחת את הכוחות האנושיים הטבעיים, מעדנת אותם ומנווטת אותם למקום הראוי, כמו גואל הדם, עבדות ושמיטה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ח טבת התש"ע
  undefined
  41 דק'
  אגרות הראי"ה

  מוסריות לפי זמנה

  אגרות הראי"ה - אגרת פ"ט (3)

  אי אפשר לקפוץ מדרגות במוסריות. מוסר התורה, בניגוד למוסר האנושי חושב גם על העתיד ולא רק על ההווה. אי אפשר לרחם על בע"ח או עמים אחרים לפני העם שלך. עבדות התורה עדיפה על פני עבדות ימינו.

  הרב יהודה מלמד | כ"א טבת תש"ע
  undefined
  42 דק'
  אגרות הראי"ה

  אחרי ללימוד האמונה!

  אגרות הראי"ה - אגרת פ"ט (2)

  לימוד האמונה חשוב וצריך להשקיע בו כשעה-שעתיים ביום, לעיין בו היטב ולתרגמו לשפה שוטה. (ישנן הפרעות בקול מפעם לפעם)

  הרב יהודה מלמד | י"ד טבת התש"ע
  undefined
  15 דק'
  אגרות הראי"ה

  חידושים בתורה ובעם

  אגרות הראי"ה - אגרת פ"ט (1)

  כתיבת חידושי תורה בשפה שהציבור מבין היא גילוי רובד נוסף ואמיתי שצריך להתגלות; כשעם-ישראל יכיר את ערכו האמיתי - רק אז יחזור אל גבורתו. וכן רק כשבית-המדרש יכיר את ערכו יצליח להשפיע.

  הרב יהודה מלמד | ז' טבת התש"ע
  undefined
  39 דק'
  אגרות הראי"ה

  החלום - סוג של מבחן

  אגרות הראי"ה - אגרת ע"ט (3)

  החלומות קשורים למהלך החיים; התחושות שבחלום מעידות על מצב בן האדם - מדרגתו המוסרית.

  הרב יהודה מלמד | כ"א כסליו התש"ע
  undefined
  44 דק'
  אגרות הראי"ה

  תענית - טוב או רע?

  אגרות הראי"ה - אגרת ע"ט (2)

  אדם מביע דעה ומתנהג כפי מה שמתאים לשורש נשמתו. אדם צריך "לאכול טוב" על מנת שיוכל להשתמש באנרגיה שבו לצורך העמל הרוחני. כאשר יש באדם כוחות מיותרים צריך לעשות תענית לשם איזון הכוחות, אך כיום אין מציאות כזאת.

  הרב יהודה מלמד | ט"ז כסליו תש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il