תורה שבעל פה

שימוש במחקר בישיבות

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, תשס"ח

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, תשס"ח

הרב פרופ' נריה גוטל | י תמוז התשס"ח