נושאים שונים

תפיסת המציאות משפיעה על ההלכה?

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

הרב שבתי רפפורט | י"א תמוז התשס"ח