התבוננות אמונית

היבטים רעיוניים ופרשניים לשמיטה

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

הרב יהודה שביב | י"ב תמוז התשס"ח