נושאים שונים

הכרת השואל והשאלה בפסיקה

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

הרב משה לוונטהל | י"א תמוז התשס"ח