תורה שבעל פה

חידושים בשדה ההלכה והאלקטרוניקה

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

הרב ישראל רוזן זצ"ל | י"א תמוז התשס"ח