ואנחנו קמנו ונתעודד

התורה כיסוד לכל

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | י"ח אלול התשס"ה