ואנחנו קמנו ונתעודד

נאמנות מוחלטת לה'

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

עין טובה; עלינו להשקיע את כוחותינו בהגברת הטוב; נשיאה בעול עם אחינו; נאמנות כפולה; חברה מתייחדת נאמנת לה' יתברך.

הרב דוד דודקביץ' | י"ח אלול התשס"ה