היחס למדינה ולצבא

עת לפרוץ ועת לבנות

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

תשובת הדעות; עלינו לפרוץ ומתוך כך לבנות; בניין ותיקון המערכות.

הרב יצחק גינזבורג | י"ח אלול התשס"ה