הכיסופים והבית השלישי

תודעת המקדש

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

יש להתחיל את לימוד הלכות המקדש בגיל צעיר; מכון המקדש פועל להפיכת עניין המקדש לאמירה ציבורית ולעניין של זהות; סיבוב השערים כפגישה חודשית של המונים יוביל פעולות יהודיות נוספות.

ר' שוקי הס | י"ח אלול התשס"ה