דרכים מעשיות

סרוב פקודה ודרך ההשפעה

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח אלול התשס"ה