הכיסופים והבית השלישי

עבודת המקדש בזמן הזה

מתוך כנס הושענא רבה התשס"ו

מתוך כנס הושענא רבה התשס"ו

הרב יהודה קרויזר | כנס הושענא רבה תשס"ו