הרב אברהם שפירא

נושא בעול הציבור

מתוך כנס אזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

הרב עובדיה יוסף מספיד את הרב שפירא זצ"ל

הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל | ג' חשוון תשס"ח