הרב אברהם שפירא

ת"ח שבבחינת שבת שבתון

מתוך כנס אזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

מתוך כנס אזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

הרב שמואל שפירא | ג' חשוון תשס"ח