הרב אברהם שפירא

ללמוד תורה בבחינת "מורשה"

מתוך כנס אזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

מתוך כנס אזכרה לרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

הרה"ג שמחה קוק זצ"ל | ג' חשוון תשס"ח