עניינו של יום

ירושלים - קשר הדורות

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ה - בישיבת מרכז הרב

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ה - בישיבת מרכז הרב

הרב הראשי ישראל מאיר לאו | ערב יום ירושלים התשס"ה