גזל ונזיקין

לטיבו של נזק ע"י נהג

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

הרב שלמה צדוק | יום שלישי י"ט בכסלו תשס"ט