גזל ונזיקין

פיטורין לבעל שררה שהזיק

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

הרב ברוך שרגא | יום שני י"ח בכסלו תשס"ט