הכנס העולמי ה-18 לדיני ממונות

חובת הבעל לשלם עבור אשתו

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

חובת הבעל לשלם קנס אשתו כשחצתה באדום.

הרב רון אל אהרון | יום שלישי י"ט בכסלו תשס"ט