הכנס העולמי ה-18 לדיני ממונות

תביעת נזיקין בגין סרבנות גט

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

הרה"ג שלמה דיכובסקי | יום שני י"ח בכסלו תשס"ט