דיני ממונות במשפחה

מחויבות הבעל להוצאות אשתו

מתוך הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

מתוך הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

הרב יעקב שפירא | ח' טבת התשס"ח