דיני ממונות במשפחה

דיני ממון בנכסים במשפחה

הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

דיני ממון ,גמלאות, נזיקין, וקופות גמל שבין בני הזוג.

הרה"ג דוב ליאור | ז' טבת תשס"ח