משפט אזרחי (ערכאות)

דין פשרה הנעשית בערכאות

הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

הרב שלמה בן שמעון