דיני ממונות במשפחה

זכות האשה למגורים

הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

זכות האשה למדור ייחודי מול זכויות הקניין של הבעל במדור.

הרה"ג אברהם חיים שרמן | ז' טבת תשס"ח