דיני ממונות במשפחה

חלוקת הרכוש בין בני הזוג

הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

הרב אברהם מיכאל יוניון | ח' טבת תשס"ח