דיני ממונות במשפחה

הקפאת תשלום מזונות

מתוך הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

מתוך הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

הרב ישראל גליקמן | ח' טבת התשס"ח