הרב אברהם שפירא

שלשה תפקידים באדם אחד

מתוך הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

מתוך הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ח' טבת תשס"ח