דיני ממונות במשפחה

הסכם קדם נישואין ממוני

הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

הרב ישראל רוזן זצ"ל | ט' טבת תשס"ח