עצרת לע"נ הנרצחים בפיגוע

מסירות נפש של צדיקים

מתוך העצרת לע"נ הנרצחים בפיגוע בישיבת מרכז הרב

מתוך העצרת לע"נ הנרצחים בפיגוע בישיבת מרכז הרב

הרב יוסף גליקסברג | ל' שבט תשס"ט