עצרת לע"נ הנרצחים בפיגוע

יש קונה עולמו בשעה אחת

מתוך העצרת לע"נ הנרצחים בפיגוע בישיבת מרכז הרב

מתוך העצרת לע"נ הנרצחים בפיגוע בישיבת מרכז הרב

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ל' שבט תשס"ט