מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

אזכרה לרב קוק זצ"ל בישיבת בית אל

דברים לזכרו של הרב קוק זצ"ל מפי רבני הישיבה: הרב חיים כץ שליט"א. הרב ש. יוסף וייצן שליט"א. הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א.

רבנים שונים | ג' אלול תשפ"א