מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

תפיסה אורגנית שורשית

שיחות לזכר הרצי"ה התשס"ה

אורגניות ועמידה על השורש; ראית כל דבר מן הכלל אל הפרט, מן השורש הפנים פנימי, באורגניות אחת, בלי לותר על שום פרט; דבקות בת"ח; מסירות לתלמידי הישיבה.

הרב אליהו ברין | אור לד' אדר א' התשס"ה