מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

הכל מתוך תורה

שיחות לזכר הרצי"ה התשס"ה

הפנמה עמוקה של דברי התורה ומתוך כך הליכה בדרכה של תורה.

הרב הלל גפן | אור לד' אדר א' התשס"ה