מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

גדלות איכותית

דברים שנאמרו באזכרה לרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

א. מעשים קטנים שבאים מתוך גדלות הם מעשים עצומים ב. שליטה בכל הכוחות ג. גדלות שמתפשטת לכל כוחות החיים ד. שקידת התורה ה. הליכה נגד הזרם

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לד' אדר א' התשס"ה