אזכרה לרצי"ה קוק זצ"ל

חיות של תורה

שיחות לזכר הרצי"ה התשס"ה

כאשר עבודת ה' נעשית מתוך דבר ה' שנמשך מסיני דרך כל הדורות, התוצאה היא חיים. הרב צבי יהודה היה יהודי חי, כל דבר הוא היה עושה במלוא כוחות החיים.

הרב חיים כץ | אור לד' אדר א' התשס"ה