מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

הפיכת תורה לתנועה חיה

שיחות לזכר הרצי"ה התשס"ה

א. אצל אנשים גדולים פגישה קצרה משפיעה. ב. חיוניות של תורה. ג. תורה שיש לה בית אב. ד. הפיכת התורה הכללית של הרב לדרך ברורה. ה. כלליות ועצמיות. ו. עצבים של ברזל.

הרב ש. יוסף וייצן | אור לד' אדר א' התשס"ה