זכור

אני אוהב יהודי מטוגן

הרב יוסף נווה | אדר תשפ