זכור

"שאול באחת ועלתה לו"

השבת נקרא כהפטרה את סיפור מלחמתו של שאול המלך בעמלק ועל כשלונו באי קיום מצוות ד', מה שגרם לאיבוד מלכותו. כיצד קרה ששאול הצדיק נכשל בכך ומדוע גרם חטא אחד לאיבוד המלכות?

הרב יוסף כרמל | אדר תשס"ז