זכור

"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" - על עמלק ועל הספק

המלחמה עם עמלק נמשכת מאז ימות משה רבנו ועד סוף כל הדורות. הכח השורשי של עמלק הוא הטלת הספק. והכוח הדוחה אותו הוא הראיה הוודאית והברורה מה נכון ומה לא. וזהו כוחו של מרדכי.

הרב חנניה מלכה | שבט תשס"ז