שקלים

מהותם של ארבעת הפרשיות- שקלים זכור פרה והחודש

הרב מאיר גולדויכט | כ"א אדר א' תשפ"ב