שיעורים נוספים

חזרת חושן המשפט

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב יעקב שפירא | כ"ב כסליו התש"ע