דיני ממונות במשפחה

התחייבות בעל לזון אשתו מדין שותפים

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב נחום גורטלר | כ' כסליו התש"ע